Strona internetowa Stowarzyszenia

Strona internetowa Stowarzyszenia

Wizerunek organizacji pozarządowej Strona internetowa Stowarzyszenia, którą stworzyliśmy naszym odbiorcom i członkom ma za zadanie: Przekazywać informacje dotyczące działań Stowarzyszenia, Kształtować wizerunek organizacji pozarządowej, Podnosić jakość usług i...