Wizerunek organizacji pozarządowej

Strona internetowa Stowarzyszenia, którą stworzyliśmy naszym odbiorcom i członkom ma za zadanie:

  • Przekazywać informacje dotyczące działań Stowarzyszenia,
  • Kształtować wizerunek organizacji pozarządowej,
  • Podnosić jakość usług i produktów Stowarzyszenia,
  • Wpływać pozytywnie na odbiór całego sektora pozarządowego,
  • Budować marketing społeczny organizacji pozarządowej.

Przygotowanie strony internetowej organizacji pozarządowej zostało wykonane przez ekspertów z naszego zespołu. Staraliśmy aby strona internetowa stowarzyszenia była przejrzysta a nawigacja intuicyjna.

Zapraszamy do śledzenia naszej działalności oraz do zgłoszenia się do wsparcia technologicznego. Postaramy się pomóc i doradzić.

W imieniu Zespołu
Artur Ziemacki – CEO, Prezes Zarządu Głównego