Walne Zgromadzenie Członków

Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 19 lutego 2018 roku odbyło się wyborcze Walne Zgromadzenie Członków. Podczas Walnego Zgromadzenia zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia oraz nowe członkinie Rady Nadzorczej. Do zarządu weszli: Artur Ziemacki – Prezes Zarządu Paweł Karwowski –...
Strona internetowa Stowarzyszenia

Strona internetowa Stowarzyszenia

Wizerunek organizacji pozarządowej Strona internetowa Stowarzyszenia, którą stworzyliśmy naszym odbiorcom i członkom ma za zadanie: Przekazywać informacje dotyczące działań Stowarzyszenia, Kształtować wizerunek organizacji pozarządowej, Podnosić jakość usług i...