Strona internetowa Stowarzyszenia

Stworzyliśmy stroną internetową stowarzyszenia DIALOG aby móc przybliżyć działania jakimi się zajmujemy. Zależy nam na budowaniu wizerunku sektora pozarządowego jako profesjonalnego partnera we współpracy. Chcemy promować podejście jakościowe w działaniach społecznych. Dbamy o wizerunek NGO.

Walne Zgromadzenie Członków

W dniu 19 lutego 2018 roku odbyło się wyborcze Walne Zgromadzenie Członków. Podczas Walnego Zgromadzenia zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia oraz nowe członkinie Rady Nadzorczej. Do zarządu weszli: Artur Ziemacki - Prezes Zarządu Paweł Karwowski -...

Strona internetowa Stowarzyszenia

Stworzyliśmy stroną internetową stowarzyszenia DIALOG aby móc przybliżyć działania jakimi się zajmujemy. Zależy nam na budowaniu wizerunku sektora pozarządowego jako profesjonalnego partnera we współpracy. Chcemy promować podejście jakościowe w działaniach społecznych. Dbamy o wizerunek NGO.