W dniu 19 lutego 2018 roku odbyło się wyborcze Walne Zgromadzenie Członków. Podczas Walnego Zgromadzenia zostały wybrane nowe władze Stowarzyszenia oraz nowe członkinie Rady Nadzorczej.

Do zarządu weszli:

  • Artur Ziemacki – Prezes Zarządu
  • Paweł Karwowski – Wiceprezes Zarządu
  • Jan Czarny – Sekretarz Zarządu
  • Jonasz Czarny – Skarbnik Zarządu
  • Bartłomiej Czarny – Członek Zarządu

Do rady nadzorczej weszły:

  • Anna Ziemacka – Przewodnicząca
  • Agnieszka Karwowska
  • Maria Czarna

Przeprowadzono również dyskusję na temat rozwoju Stowarzyszenia oraz nowych kierunków działania.